Corporate video  

Een corporate video van Worldvisuals is een krachtig en effectief middel om u doelgroep te bereiken. Uw visie, werkwijze, diensten en of producten blijven beter “hangen” bij u stake holders als u gebruik maakt van beeld, tekst en geluid.

Een corporate video is hét middel om bestaande en toekomstige klanten of juist uw eigen medewerkers te betrekken bij uw organisatie. Een corporate video stelt uw doelstelling met de film centraal, waardoor u instaat bent om in een kort tijdbestek uw organisatie beter te profileren en u doelgroep te raken!

Een corporate video is bij uitstek geschikt als onderdeel van (interne) presentaties, op de beursvloer, uw website en via social media.

Prijs vanaf € 4.900,- exclusief BTW

Duur: 2-10 min

Doorlooptijd: 4 weken

Bekijk hieronder een Worldvisuals corporate video voorbeeld:

Onze dienstverlening

Strategie

Nauwe samenwerking met u is ons uitgangspunt. Wij maken films die de boodschap van uw organisatie overbrengt naar de kijker. We zoeken daarvoor samen met u een effectieve vorm waarbij de doelstellingen centraal staan. We hanteren bij iedere productie een gestructureerd en strak werkproces.

Scenario

Wat een bouwtekening is voor een huis, is een scenario voor een film: het belangrijkste onderdeel van het filmproces. De boodschap die u wenst over te brengen, krijgt concrete vorm in een scenario. Taal en formuleringen sluiten aan bij uw doelgroep en de identiteit van uw organisatie.

Concept

Wij spreken regelmatig met u over ons uitgewerkte voorstel en het scenario. Op basis daarvan maken wij een concept waarin sfeer en vormgeving worden bepaald. Alles wat van tevoren geregeld kan worden, regelen wij. Het is kosten- en tijdbesparend en komt de kwaliteit ten goede.

Productie

Alles is goed geregeld voorafgaand de opnames. Planning, crew, apparatuur en logistiek zijn onze zorg. Het is prettig wanneer een gesprekspartner van uw organisatie bij de opnames aanwezig is. Wanneer de geïnterviewde zoekt naar de juiste terminologie en formulering is dit van grote meerwaarde.

Afwerking

Het scenario vormt de leidraad voor de montage. Uiteraard krijgt u in deze fase twee conceptvertoningen te zien. Nadat de definitieve montage gereed is, wordt de film verder afgewerkt. Denk aan de grafische vormgeving, het inspreken van een definitieve voice over, muziek en kleurnabewerking.

Distributie

U ontvangt de film in diverse gewenste formats. En het materiaal wordt veilig gearchiveerd, zodat het in de toekomst beschikbaar blijft. Tenslotte adviseren wij u graag hoe u de film het beste kunt verspreiden. Wij vinden het belangrijk dat uw film een groot bereik heeft onder uw doelgroep.
Worldvisuals