Een informeel persoonlijk gesprek

Prettig Contact met de Overheid (PCMO) is een programma van het ministerie van BZK, gericht op verandering in de ambtelijke werkwijze, waarbij een informele vorm van communicatie tussen de overheid en de burger centraal staat. Bezwaarprocedures bij gemeentes zijn een bron van conflicten tussen overheid burger en tussen burgers onderling. Worldvisuals maakte een film over een concrete casus van een dergelijk conflict. De film laat zien hoe een ambtenaar het conflict kan oplossen. Deze film is een combinatie van fictie en documentaire.