Positief Zorgt

Uit het onderzoek ‘Hiv in de gezondheidszorg’ blijkt dat mensen met Hiv vaak negatieve ervaringen hebben met de reguliere zorg, bijvoorbeeld met tandartsen. Dit komt door een gebrek aan kennis rondom Hiv. Hiv Vereniging is daarom het project ‘Positief zorgt’ gestart: een gids en website die Hiv-positieven en professionals in de zorg informeert.

Worldvisuals produceerde een serie films waarin wordt ingegaan op vooroordelen en angst, maar ook op de positieve verhalen van mensen met Hiv.