Spanning in een gesprek

Spanning in een gesprek

Prettig Contact met de Overheid (PCMO) is een programma van het ministerie van BZK. Het richt zich op verandering in de ambtelijke werkwijze, waarbij een informele vorm van communicatie tussen de overheid en de burger centraal staat. Worldvisuals maakte een reeks films voor dit programma. Deze film laat zien hoe een ambtenaar kan omgaan met agressief gedrag van een burger in een gesprekssituatie. De film is een combinatie van fictie en documentaire.