Terugdringen gegrond bezwaar

Terugdringen gegrond bezwaar

Binnen de Immigratiedienst IND liep een project waarin onderzocht werd op welke wijze verandering kan worden gebracht in het werkproces bij de aanvraag voor verblijf in Nederland. Het doel is o.a. om de klantgerichtheid te vergroten. Worldvisuals maakte een film over de medewerkers en hun emoties ten aanzien van deze grote verandering in hun dagelijkse werk. Deze film heeft als doel om kleinschalige discussies in afdelingen van de IND te ondersteunen.