Thuis

Thuis

Als één van de grotere corporaties in Nederland zorgt Portaal voor de huisvesting van ruim 56.000 huishoudens.  ‘Bouwen aan kansrijke buurten waar je je thuis voelt luid haar missie. Portaal wil met een korte film haar zachte waarden onder de aandacht brengen bij gesprekken met stakeholders en relaties: Portaal zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt.

Worldvisuals maakte een persoonlijke film die een gezicht geeft aan haar bewoners en laat zien dat iedereen zijn of haar ‘Thuis’ verschillend ervaart.