Zorgpact portret koploper

In de zorg en welzijn volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Zorgprofessionals moeten mee- bewegen met deze ontwikkelingen door te blijven leren, zodat iedereen de best mogelijke zorg krijgt. Daarvoor is samenwerking nodig tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden. Het Zorgpact stimuleert de gezamenlijke aanpak via regionale borgpacten.

Op donderdag 8 december 2016 organiseert het Zorgpact opnieuw een Landelijke Werkdag om de resultaten uit het afgelopen jaar te laten zien. Worldvisuals maakte films voor dit congres om te laten zien dat Zorgpact op de goede weg is.